Elektroforeza Kapilarna – aminokwasy
Oznaczanie aminokwasów
Parametry analizy
Analizator CAPEL 105
Próbka drożdże paszowe
Bufor fosforanowy, modyfikowany
Kapilara średnica 75 µm ; długość efektywna 65 cm
Wprowadzenie próbki 150 mbar×sek
Napięcie robocze 25 kV
Długości fali detekcji 254 nm

 
Procedura ta została atestowana przez Uralski Instytut Metrologii do oznaczania aminokwasów w paszach, ich komponentach i surowcach do ich przygotowania.