Analizator ropopochodnych AN-2

 
Analizator zawartości ropopochodnych AN-2 jest wygodnym, łatwym w obsłudze, niezawodnym przyrządem do oznaczania stężenia ropopochodnych w wodzie naturalnej, pitnej, technologicznej, w ściekach, glebie i osadach dennych.

Analizy są wykonywane zgodnie z normą PN-82/C-04565.01 z możliwością zamiany czterochlorku węgla innym mniej szkodliwym rozpuszczalnikiem.

Stężenie ropopochodnych w ekstrakcie oznaczane jest na podstawie różnicy w pochłanianiu przez ekstrakt światła o długości fali 3420 i 3000 nm.
Ropopochodne są ekstrahowane z próbek rozpuszczalnikiem niepolarnym za pomocą należących do zestawu ekstraktorów i, w razie potrzeby, oczyszczane od substancji polarnych na kolumnach chromatograficznych.

Analizator AN-2 posiada certyfikat Gosstandarta Rosji i jest wpisany do Państwowego rejestru środków pomiarowych Rosji. Aktualnie jest on najbardziej rozpowszechnionym w Rosji przyrządem do oznaczania stężenia ropopochodnych w wodzie i glebie.
 

Podstawowe dane techniczne
Zakres pomiarowy
w wodzie
w glebie
0,04 – 1000 mg/dm3
0,005 – 10% masy
Błąd pomiarowy ± (1 mg/dm3 + 2% odczytu)
Długość fali wiązki pomiarowej 3 420 nm
Długość fali wiązki odniesienia 3 000 nm
Czas pomiaru 10 sek
Objętość kuwety 2 ml
Zasilanie ~230 V/ =12 V
Wymiary 205x205x90 mm
Masa 1,4 kg