Elektroforeza Kapilarna – aniony w wodzie
Oznaczanie anionów w wodzie
Parametry analizy
Analizator CAPEL 103
Próbka roztwór kalibracyjny oraz próbka badana
Bufor chromianowy
Kapilara średnica 75 µm; długość efektywna 50 cm
Wprowadzenie próbki 300 mbar×sek
Napięcie robocze -17 kV
Długości fali detekcji 254 nm

 

Podane informacje pochodzą z metodyki wykonaia takiej analizy.
Materiały firmy LUMEX.