Elektroforeza Kapilarna – test antypirynowy
Określenie czynności monooksygenazowego systemu wątroby (test antypirynowy)
Parametry analizy
Analizator CAPEL 103, zapis na rejestratorze
Próbka ekstrakt surowicy krwi (czas migracji antypiryny – 5,7 min)
Bufor boranowo-fosforanowy
Kapilara średnica 75 µm ; długość efektywna 50 cm
Wprowadzenie próbki 150 mbar×sek
Napięcie robocze 15 kV
Długości fali detekcji 254 nm

 
Czynność systemu monooksygenazowego wątroby oceniana jest przez oznaczenie okresu połwydalenia z ustroju antypiryny. W przebiegu ostrych i przewlekłych infekcji układu nerwowego czynność systemu monooksygenazowego wychodzi poza przedział działania prawidłowego i może wpływać patologicznie na ustrój chorego. Dlatego niezbędna jest kontrola czynności tego systemu, zarówno dla monitorowania stanu pacjenta, jak i dla kontroli przebiegu leczenia.