Aplikacje

Kontrola ekologiczna i sanitarna

Pomiary ekologiczne

Monitoring technologiczny

Monitoring demerkuryzacji

Rozwiązywanie problemów toksykologicznych i bezpieczeństwa zawodowego

Przemysł chemicznyy

Przemysł petrochemiczny

Ekspertyzy geologiczne i geochemiczne

Biotechnologia oraz przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

Przemysł spożywczy

Dochodzenia sądowe

Weterynaria