Elektroforeza Kapilarna – barwniki spożywcze
Oznaczanie barwników spożywczych
Parametry analizy
Analizator CAPEL 103
Próbka mieszanina wzorcowa barwników spożywczych
Bufor fosforanowy, modyfikowany
Kapilara średnica 75 µm ; długość efektywna 50 cm
Wprowadzenie próbki 600 mbar×sek
Napięcie robocze 20 kV
Długości fali detekcji 254 nm

 
Analiza wykonana w laboratorium przedsiębiorstwa naukowo-produkcyjnego “Ekotechnika” (Sankt-Petersburg).
Wykres wykonany na podstawie elektroforegramu zapisanego za pomocą rejestratora.