Elektroforeza Kapilarna – białka
Analiza białek metodą izoelektrycznego ogniskowania kapilarnego (CIEF)
Parametry analizy
Analizator CAPEL 105
Próbka mieszanina markerów pI (pI 8.6, 7.5, 6.6)
Bufor:
- w kapilarze
- na katodzie
- na anodzie
amfolit BioLyte 2% (pH 3-10) z dodatkiem 0,06% HPMC;
zasadowy
kwasowy
Kapilara średnica 75 µm; długość efektywna 30 cm
Wprowadzenie próbki 300 mbar×sek
Napięcie robocze 20 kV
Długości fali detekcji 280 nm

 

Izoelektryczne ogniskowanie kapilarne (CIEF) pozwala na rozdział białek na skutek różnic w ich punktach izoelektrycznych (pI). Dodanie HPMC do roztworów buforowych powoduje zmniejszenie szybkości EOF oraz sorpcji białek na ściankach kapilary. Wstrzymuje ono również ruch stref składników przed ich całkowitym zogniskowaniem.