Elektroforeza Kapilarna – farmaceutyki – cytramon
Analiza preparatów farmaceutycznych – tabletka cytramonu – metoda MEKC
Parametry analizy
Analizator CAPEL 103
Próbka roztwór tabletki
Bufor boranowy, modyfikowany
Kapilara średnica 75 µm ; długość efektywna 50 cm
Wprowadzenie próbki 900 mbar×sek
Napięcie robocze + 20 kV
Długości fali detekcji 254 nm

 
Metoda MEKC pozwala na analizę wielu preparatów farmaceutycznych. Możliwy jest rozdział w trakcie jednej analizy składników posiadających i nie posiadających ładunku elektrycznego.