Dane techniczne: InfraLUM FT-02
Podstawowe dane techniczne
Zakres widmowy – całkowity 7500 – 350 cm-1
Zakres widmowy – dla walidowanej charakterystyki metrologicznej 4500 – 550 cm-1
Rozdzielczość 1, 2, 4, 8, and 16 cm-1
Dokładność określenia liczby falowej 0.05 cm-1
Dokładność fotometryczna < 0.1% T
Odchylenie od 100-% liniowości < 0.4% T
Źródło promieniowania ceramiczne
Stosunek sygnał/szum* 8000
Detektor piroelektryczny
Rozdzielacz wiązek Ge/KBr (Ge/ZnSe)
Zasilanie 110/220 V, 60W
Wymiary i ciężar 580x515x295 mm, 37 kg

* Dla wartości szczytowej odchylenia od 100% liniowosci w zakresie liczb falowych 2000-2200 cm-1 z rozdzielczościa 4 cm-1, czas pomiaru 1 min.