Dane techniczne: InfraLUM FT-10
Podstawowe dane techniczne
Zakres długości fal 14000 – 8000 cm-1
Z walidowaną charakterystyką metrologiczną 14000 – 5000 cm-1
Rozdzielczość 1, 2, 4, 8, lub 16 cm-1
Dokładność ustalenia liczby falowej 0.01 cm-1
Dokładność fotometryczna < 0.1% T
Źródło emisji żarówka halogenowa
Detektor fotodioda krzemowa
Rozdzielacz wiązek Si/SiO2
Zasilanie 110/220 V, 110 W (210 W podczas rozgrzewania)
Wymiary i masa 580x515x295 mm, 37 kg