Dane techniczne: System HPLC
FLUORAT®-02-2M – detektor fluorymetryczny
Zakres widmowy 250-650 nm ze zmiennymi fltrami optycznymi
Czułość Ex = 292nm, Em = 400-450 nm, t= 1 sec
Wykrywana odpowiedź od 0.01 mg/l benzo[a]pyrene
Objętość kuwety przepływowej 6 µl
Objętość oświetlana 1 µl
Stosunek sygnał/szum S/N = 100
Pompa PYTHON
Max. ciśnienie 250 bar
Objętość komory 35 ml
Zakres szybkości przepływu (Q) od 0.001 do 3.0 ml/min 0.01-1.0 ml/min krok 0.001
Dokładność i powtarzalność przepływu DQ=+(0.25+0.005Q) 3-0.25%
Szybkość przepływu przy napełnianiu i płukaniu 20 ml/min
Wymiary 250x370x510 mm
Ciężar 14 kg