Dane techniczne: Seria CAPEL
Podstawowe dane techniczne
Długość fali detekcji: CAPEL-103, CAPEL-104
CAPEL-105, CAPEL-105M
254 nm (opcjonalnie: 214 i 229 nm)
monochromator 190 – 380nm)
Długość/średnica kapilary 30 – 100 cm / 25, 50, 75 i 100 µm
Wprowadzenie próbek hydrodynamiczne 0 – 30 (60) mBar
elektrokinetyczne 0 – 25 kV
Termostabilizacja kapilary w zakresie -10 – +30oC
względem temperatury otoczenia
Napięcie na kapilarze od 1 to 25kV
Wymiary i masa: CAPEL-103
CAPEL-104, CAPEL-105
CAPEL-105M
420x330x360 mm, 18 kg
420x330x360 mm, 24 kg
420x330x360 mm, 25 kg
Zasilanie 110/230 V, 150 W