Elektroforeza Kapilarna – długość fali detekcji
Dobór długości fali detekcji przy analizie mieszanin wieloskładnikowych
Parametry analizy
Analizator CAPEL 105
Próbka mieszanina wzorcowa o stężeniu każdego składnika 5 mg/l
Bufor boranowy, modyfikowany
Kapilara średnica 75 µm ; długość efektywna 50 cm
Wprowadzenie próbki 450 mbar×sek
Napięcie robocze + 20 kV
Długości fali detekcji podana jest na wykresach (254 i 200 nm)

 
Analizator Capel-105 posiada większe możliwości detekcji przy analizie mieszanin zawierających substancje o różnych właściwościach optycznych.