Systemy Elektroforezy Kapilarnej CAPEL
Opis
  • Wysoka sprawność rozdzielania i czułość oznaczania
  • Krótki czas analizy
  • Bardzo małe zużycie odczynników
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Wysokosprawny system termostabilizacji kapilary
  • Automatyczne wykonanie analiz (modele 104 i 105)

 
Analizatory serii CAPEL są systemami elektroforezy kapilarnej o bardzo wysokiej sprawności rozdzielania – około 700 000 półek teoretycznych.

Wymienne zasilacze o różnej biegunowości pozwalają na oznaczanie zarówno anionów jak i kationów. Możliwe jest również oznaczanie substancji nie posiadających ładunku elektrycznego.

Modele 103 i 104 wyposażone są w monochromatyczny układ optyczny o malej odległości pomiędzy źródłem światła a detektorem. Zastosowanie w nim niskociśnieniowej lampy rtęciowej, dającej stabilną wiązkę promieniowania, zapewnia wysoką czułość tych analizatorów. Modele 105 i 105M są wyposażone w lampę deuterową z monochromatorem pozwalającym na wybranie optymalnej długości fali rejestracji sygnału w zakresie 190 – 380 nm. CAPEL-105M pozwala również na rejestrację całego widma oznaczanych substancji.

Wprowadzenie próbek: hydrodynamiczne za pomocą ciśnienia od 0 do 30 (CAPEL-105M – do 60) mBar lub elektrostatyczne za pomocą napięcia od 1 do 25 kV.

W modelu 103 użyto praktycznego ręcznego podajnika probówek. Modele 104, 105, 105M wyposażone są w autosamplery na 10 probówek Eppendorfa na wejściu i wyjściu. Pozwala to na automatyczne wykonywanie analiz i innych czynności wg wprowadzonych do pamięci analizatora programów. Sterowanie analizatorem (oprócz automatycznego wykonywania programów) – za pomocą klawiatury z kontrolą czynności i parametrów na podstawie wskazań wyświetlacza ciekłokrystalicznego.

Układ chłodzący na ogniwach Peltiera z wymuszonym obiegiem wody destylowanej dokładnie utrzymuje ustawioną temperaturę kapilary w zakresie od -10 do +30oC względem temperatury otoczenia.

Oprogramowanie Chrom&Spec pozwala na rejestrację, opracowywanie danych i przechowywanie danych. Steruję ono analizatorem w zakresie potrzebnym do automatycznego wykonywania zaprogramowanych analiz, na bieżąco wyprowadza na komputer aktualnie rejestrowany chromatogram, automatycznie oblicza wyniki analizy po jej zakończeniu z możliwością korekty w razie potrzeby wyznaczania pików.

Z przykładowymi wynikami otrzymanymi za pomocą analizatorów CAPEL można zapoznać się w GALERII ELEKTROFOREGRAMÓW
 

Dane techniczne: Seria CAPEL
Podstawowe dane techniczne
Długość fali detekcji: CAPEL-103, CAPEL-104
CAPEL-105, CAPEL-105M
254 nm (opcjonalnie: 214 i 229 nm)
monochromator 190 – 380nm)
Długość/średnica kapilary 30 – 100 cm / 25, 50, 75 i 100 µm
Wprowadzenie próbek hydrodynamiczne 0 – 30 (60) mBar
elektrokinetyczne 0 – 25 kV
Termostabilizacja kapilary w zakresie -10 – +30oC
względem temperatury otoczenia
Napięcie na kapilarze od 1 to 25kV
Wymiary i masa: CAPEL-103
CAPEL-104, CAPEL-105
CAPEL-105M
420x330x360 mm, 18 kg
420x330x360 mm, 24 kg
420x330x360 mm, 25 kg
Zasilanie 110/230 V, 150 W