Elektroforeza Kapilarna – farmaceutyki
Analiza preparatów farmaceutycznych
Parametry analizy
Analizator CAPEL 103
Próbka mieszanina wzorcowa
Bufor boranowy, modyfikowany
Kapilara średnica 75 µm ; długość efektywna 50 cm
Wprowadzenie próbki 450 mbar×sek
Napięcie robocze + 20 kV
Długości fali detekcji 254 nm

 
Metoda MEKC jest powszechnie stosowana do badań preparatów farmaceutycznych.