Spektrofluorymetr FLUORAT®-02-PANORAMA
Opis
Szerokie możliwości pomiarowe:

  • Analiza widma luminescencji próbek ciekłych i stałych
  • Analiza chromatograficzna kilku składników w jednym przepływie
  • Synchroniczne i dwuwymiarowe skanowanie widm w kanałach pobudzenia i detekcji
  • Detekcja i zapis luminescencji i widma pobudzenia luminescencji lub synchronicznie skanowanego widma liminescencji
  • Dokładny pomiar zmian luminescencji w funkcji czasu.

 
Spektrofluotymetr FLUORAT®-02-PANORAMA jest najbardziej zaawansowanym przyrządem należącym do rodziny FLUORAT®-02. Przeznaczony jest on do badań naukowych, analiz chromatograficznych oraz do pracy jako element wielomodułowych automatycznych zestawów pomiarowych. Długość fali w kanale pobudzenia i detekcji jest ustawiana za pomocą wbudowanych, szybkich monochromatorów. Monochromatory te są sterowanie niezależnie, więc analityk może zaprogramować w procesie analizy odrębnie każdą z ich czynności, w szczególności widma w obu kanałach mogą być synchronicznie skanowane.
Prawnie zastrzeżony układ optyczny pozwala na uzyskanie wysokiej czułości analizatora, szczególnie w zakresie UV, gdzie wydzielenie pasma za pomocą filtrów optycznych jest trudne. Przyrząd może być sterowany za pomocą wbudowanej klawiatury oraz przez zewnętrzny komputer. Sterowany programem interfejs jest widziany jako “urządzenie wirualne”. Bieżący stan wszystkich elementów analizatora oraz procesy w nim zachodzące są prezentowane na ekranie w czasie rzeczywistym.

FLUORAT®-02 PANORAMA zawiera dwa monochromatory. Jeden w kanale pobudzenia, a drugi w kanale detecji. Monochromatory te ustawione są w zwartej dwupoziomowej konfiguracji. Jako źródło swiatła użyta jest ksenonowa lampa błyskowa, natomiast detektorem sygnału luminescencji jest fotopowielacz. Podniesienie dokładności pomiaru uzyskano dzięki korekcji sygnału z kanału przepuszczania względem wiązki odniesienia. Monochromatory są zbudowane w oparciu o wklęsłą siatkę dyfrakcyjną o gęstości 900 l/mm i promieniu krzywizny 100 mm. Długość fali może być ustawiania z wbudowanej klawiatury lub przez program uruchomiony na zwnętrznym komputerze.
 

Podstawowe dane techniczne
Zakres widmowy 210 – 730 nm (opcja 210 – 840 nm)
Widmowa szerokość pasma 15 nm (opcja 8 nm)
Stosunek sygnał/szum dla Ramanowskiego widma wody(lex. = 350 nm; lem. = 400 nm) 400 : 1
Dokładność ustawienia długości fali ± 2 nm
Odtwarzalność ustawienia długości fali ± 0,2 nm
Szybkość skanowania max. 5 nm/s (typ. 1 – 2 nm/s)
Używane kuwety Q10
Zasilanie 110/230 V, 60 W
Wymiary 400x360x160 mm
Ciężar 17 kg