InfraLUM FT-08 – spektrometr średniej podczerwieni
Opis
  • Pełnowymiarowa komora na kuwety
  • Prawnie zastrzeżona konstrukcja interferometru – “Podwójne kocie oko”
  • Układ optyczny nie wymagający justowania
  • Hermetyczny i osuszany układ optyczny
  • Skrócona droga wiązki światła
  • Łatwość obsługi
  • Zawansowane funkcje obróbki danych
  • Możliwość stosowania standardowych akcesoriów
  • Wbudowany system autodiagnostyki

 
InfraLUM FT-08 jest wielozadaniowym fourierowskim spektrometrem średniej podczerwieni przeznaczonym do pracy laboratoryjnej. Wposażony on jest w system zbierania i obróbki danych, używający dedykowanego oprogramowania SpectraLUM, uruchamianego na koputerze PC.

Cechy konstrukcji

Odporna na wstrząsy i rozregulowanie, prawnie zastrzeżona konstrukcja interferometru typu “podwójne kocie oko”, pozwala uzyskać wysoką stabilność i precyzję pomiaru i nie wymaga specjalistycznej obsługi. Zastosowanie transformacji Fouriera do uzyskanego interferogramu pozwala odtworzyć widmo IR w całym zakresie liczb falowych. Szybka rejestracja interferogramu (0,3 – 2,5 s, zależnie od rozdzielczości) umożliwia wielokrotne wykonanie pomiaru w krótkim czasie, co prowadzi do poprawy stosunku sygnał/szum. Duże wymiary komory na kuwety pozwalają na wykorzystywanie wszystkich kowencjonalnych i niestandardowych kuwet i akcesoriów. System zbierania i obróbki danych, pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego WINDOWS 9x, jest bardzo prosty w obsłudze, co umożliwia wykonywanie rutynowych analiz przez personel o niezbyt wysokich kwalifikacjach.
 

Dane techniczne: InfraLUM FT-02
Podstawowe dane techniczne
Zakres widmowy – całkowity 7500 – 350 cm-1
Zakres widmowy – dla walidowanej charakterystyki metrologicznej 4500 – 550 cm-1
Rozdzielczość 1, 2, 4, 8, and 16 cm-1
Dokładność określenia liczby falowej 0.05 cm-1
Dokładność fotometryczna < 0.1% T
Odchylenie od 100-% liniowości < 0.4% T
Źródło promieniowania ceramiczne
Stosunek sygnał/szum* 8000
Detektor piroelektryczny
Rozdzielacz wiązek Ge/KBr (Ge/ZnSe)
Zasilanie 110/220 V, 60W
Wymiary i ciężar 580x515x295 mm, 37 kg

* Dla wartości szczytowej odchylenia od 100% liniowosci w zakresie liczb falowych 2000-2200 cm-1 z rozdzielczościa 4 cm-1, czas pomiaru 1 min.