InfraLUM FT-10 Spektrometr bliskiej podczerwieni
Opis
  • Łatwy w obsłudze
  • Nie wymaga specjalnego szkolenia użytkowników
  • Przyjazny użytkownikowi, graficzny interfejs
  • Rozbudowywalne modele kalibracyjne
  • Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie (krok po kroku)
  • Wbudowany system autodiagnostyki
  • Możliwość pracy w sieci

 
InfraLUM FT-10 jest uniwersalnym spektrometrem bliskiej podczerwieni, przeznaczonym do laboratoryjnych analiz próbek żywności, ziarna, mąki, składników pasz, mleka w proszku i in. Analizator sterowany komputerem w ciągu 3-4 min automatycznie wykonuje oznaczenie podstawowych parametrów próbki: wilgotności, zawartości białka, tłuszczu, cukrów, błonnika, skrobi, włókna, soli i innych. Pozwała to oszacować również inne właściwości produktów, na przykład wartość kaloryczną lub zdolność ziarna do kiełkowania

Zasada działania

Analiza polega na skanowaniu, zapisie widma absorpcji próbki w bliskiej podczerwieni i następnie obliczeniu zawartości oznaczanych składników przez wchodzące w skład kompletu przyrządu oprogramowanie. Przed rozpoczęciem pomiarów analizator jest kalibrowany według referencyjnych analiz chemicznych odpowiednich próbek.
Pracą analizatora steruje oryginalne oprogramowanie SpectraLUM Pro, które sprowadza obsługę przyrządu do wyboru potrzebnych poleceń z kolejno wyświetlanych menu. Pozwała ono również na budowanie baz danych, przygotowywanie, kontrolę i modyfikacje modeli kalibracyjnych. Większość próbek nie wymaga żadnego przygotowania do analizy, niektóre produkty muszą być uprzednio rozdrobnione lub zmielone. Analizy rutynowe może wykonywać niewykwalifikowany operator.
 

Dane techniczne: InfraLUM FT-10
Podstawowe dane techniczne
Zakres długości fal 14000 – 8000 cm-1
Z walidowaną charakterystyką metrologiczną 14000 – 5000 cm-1
Rozdzielczość 1, 2, 4, 8, lub 16 cm-1
Dokładność ustalenia liczby falowej 0.01 cm-1
Dokładność fotometryczna < 0.1% T
Źródło emisji żarówka halogenowa
Detektor fotodioda krzemowa
Rozdzielacz wiązek Si/SiO2
Zasilanie 110/220 V, 110 W (210 W podczas rozgrzewania)
Wymiary i masa 580x515x295 mm, 37 kg