FLUORAT®-02-2M fluorymetryczny detektor HPLC
Opis
Podstawowe możliwości kontrolera:

  • Zautomatyzowane płukanie
  • Szybkie wprowadzenie medium
  • Atomatyczny start na komendę z zaworu wstrzykującego
  • Programowane zatrzymanie pompy
  • Automatyczne wyłączanie gdy komora jest pusta lub przepełniona (podczas płukania)

 
Jako element chromatografu cieczowego analizator FLUORAT®-02-2M umożliwia oznaczanie mikotoksyn, benzo[a]pirenu, witamin itp. Zapis chromatogramu jest możliwy dzięki wyposażeniu przyrządu w interfejs RS 232. Wbudowany mikroprocesor pozwala na dostosowanie generowanego chromatogramu do wymagań użytkownika. Impulsy zapisu, generowane w takcie od 4Hz, liniowe wygładzanie sygnału analitycznego, uśrednianie sygnału w programowanej liczbie taktów pozwalają na uzyskanie sygnału wyjściowego kompatybilnego z programem Chrom&Spec®, służącym do obróbki danych chromatograficznych.

Pompa PYTHON

Pompa typu PYTHON zapewnia precyzyjny i jednoznacznie określony bezpulsacjny przepływ i ciśnienie tłoczonego medium. Tu widać brak nieregularności, wynikających z działania zaworu zwrotnego, typowych dla pomp pracujących z wykorzystaniem ruchu posuwisto-zwrotnego, wykorzystywanych przy bardzo niskich szybkościach przepływu. Pompa ta jest szczególnie przydatna podczas analizy roztworów wodnych i organicznych, cieczy lepkich i powodujących korozję, które za jej pomocą mogą być analizowane z wysoką precyzją. Zastosowanie dwóch pomp współpracujących ze sobą, pozwala uzyskać wyższe gradienty ciśnienia tłoczonego medium.
Pompa ta wyposażona jest w sterowany z wbudowanej klawiatury, wielofunkcyjny kontroler upraszczający wykonanie rutynowych czynności.
 

Dane techniczne: System HPLC
FLUORAT®-02-2M – detektor fluorymetryczny
Zakres widmowy 250-650 nm ze zmiennymi fltrami optycznymi
Czułość Ex = 292nm, Em = 400-450 nm, t= 1 sec
Wykrywana odpowiedź od 0.01 mg/l benzo[a]pyrene
Objętość kuwety przepływowej 6 µl
Objętość oświetlana 1 µl
Stosunek sygnał/szum S/N = 100
Pompa PYTHON
Max. ciśnienie 250 bar
Objętość komory 35 ml
Zakres szybkości przepływu (Q) od 0.001 do 3.0 ml/min 0.01-1.0 ml/min krok 0.001
Dokładność i powtarzalność przepływu DQ=+(0.25+0.005Q) 3-0.25%
Szybkość przepływu przy napełnianiu i płukaniu 20 ml/min
Wymiary 250x370x510 mm
Ciężar 14 kg