Elektroforeza Kapilarna – izomery
Micelarna Elektrokinetyczna Chromatografia Kapilarna (MEKC)
Użycie cyklodekstryn do rozdziału enancjomerów kwasu aminobenzoesowego
Parametry analizy
Analizator CAPEL 103
Próbka mieszanina kwasów orto-, meta- i p-aminobenzoesowego
Bufor boranowy z dodatkiem i bez dodatku cyklodekstryn
Kapilara średnica 75 µm ; długość efektywna 60 cm
Wprowadzenie próbki 900 mbar×sek
Napięcie robocze + 20 kV
Długości fali detekcji 254 nm

 
Użycie selektorów chiralnych umożliwia stosowanie elektroforezy kapilarnej do rozdziału enancjomerów kwasów aromatycznych.