Elektroforeza Kapilarna – wpływ wymiarów kapilary
Wpływ średnicy wewnętrznej kapilary na rozdział kwasów fenoksykarboksylowych
Wpływ efektywnej długości kapilary na rozdział kwasów fenoksykarboksylowych
Parametry analizy
Analizator CAPEL 105
Próbka mieszanina wzorcowa sześciu kwasów fenoksykarboksylowych
Bufor boranowy
Kapilara średnica 75 µm – jeżeli podano długość
długość efektywna 50 cm – jeżeli podano średnicę
Wprowadzenie próbki 900 mbar×sek
Napięcie robocze + 20 kV
Długości fali detekcji 229 nm

 
Długość efektywna oraz średnica kapilary wpływa na skuteczność rozdziału pików oraz na czas analizy.