Elektroforeza Kapilarna – kofeina w kawie
Oznaczanie kofeiny w kawie rozpuszczalnej
Parametry analizy
Analizator CAPEL 105
Próbka roztwór kawy rozpuszcalnej “TCHIBO”"
Bufor boranowy, modyfikowany
Kapilara średnica 75 µm; długość efektywna 50 cm
Wprowadzenie próbki 450 mbar×sek
Napięcie robocze 20 kV
Długości fali detekcji 200 nm

 
Zawartość kofeiny jest jednym z podstawowych prametrów jakościowych
kawy rozpuszczalnej.