Elektroforeza Kapilarna – kwasy karboksylowe
Analiza kwasów karboksylowych metodą CZE
Parametry analizy
Analizator CAPEL 103
Próbka roztwór wzorcowy o stężeniu każdego jonu 1 mmol
Bufor ftalatowy, modyfikowany
Kapilara średnica 75 µm; długość efektywna 50 cm
Wprowadzenie próbki 300 mbar×sek
Napięcie robocze - 20 kV
Długości fali detekcji 254 nm

 
Kwasy karboksylowe mogą być bardzo szybko oznaczone z użyciem buforu ftalatowego. Dla zmiany kierunku SEO do składu elektrolitu podstawowego dodany jest CTAB.