Elektroforeza Kapilarna – metale kolorowe w glebie
Oznaczanie kationów metali kolorowych w glebie
Parametry analizy
Analizator CAPEL 103
Próbka mieszanina kalibracyjna
wyciąg z gleby z dodatkiem mieszaniny kationów
Bufor dedykowany – do oznaczania kationów w glebie
Kapilara średnica 75 µm ; długość efektywna 50 cm
Wprowadzenie próbki 900 mbar×sek
Napięcie robocze + 20 kV
Długości fali detekcji 254 nm

 
Jednoczesne oznaczanie czterech kationów metali kolorowych w jednej próbce. Przygotowanie próbki: ekstrakcja z gleby, mineralizacja, odparowanie, rozcieńczenie wodą.