Mikrofalowy mineralizator MINOTAVR-2
Opis
  • Szybka całkowita mineralizacja próbki dla wykonania oznaczenia stężenia pierwiastków
  • Brak strat próbki i jej łatwo lotnych składników, ponieważ cały proces mineralizacji odbywa się w tym samym zamkniętym pojemniku
  • Zmniejszone zużycie odczynników utleniających
  • Sucha masa próbki stałej do 2 g, ciekłej do 50 ml
  • Mineralizacja odbywa się automatycznie według zadanego przez operatora programu
  • Bezpieczeństwo obsługującego personelu
  • Producent zapewnia pomoc metodyczną (ponad 350 aplikacji)

 
Aplikacje dla mineralizatora MINOTAVR-2 zawierają szczegółowe opisy procedur mineralizacji mięsa i przetworów mięsnych, ryb i przetworów rybnych, mleka i nabiału, ziarna, kasz, chleba i pieczywa, owoców i warzyw, wody naturalnej, pitnej oraz ścieków, kawy, herbaty, soków i napojów, piwa, wyrobów monopolowych i wielu innych.

Zasada działania

Pole mikrofalowe generowane jest magnetronem o mocy 40 – 400 W i doprowadzane do próbki specjalnie skonstruowanym falowodem, co zapobiega wydostaniu się promieniowania poza obudowę przyrządu.

Kontrola ciśnienia

Mineralizator Minotavr-2 wyposażony jest w zespół kontroli ciśnienia, który odprowadza nadmiar gazów hamujących mineralizację i ogranicza maksymalną masę próbki. Pozwała to na całkowitą mineralizację próbek o suchej masie do 2,0 g. Użycie większych próbek obniża wymagania co do czułości technik analitycznych oraz zwiększa reprezentatywność próbek i powtarzalność wyników. Osiągany stopień mineralizacji pozwała przygotowywać próbki nie tylko do analiz metodami AAS i ICP, lecz również metodami fotometrycznymi i luminescencyjnymi.

Monitorowanie odparowywania

Przy odparowywaniu próbek zawsze istnieje niebezpieczeństwo nadmiernego odparowania, które może spowodować straty pierwiastków na skutek ich przejścia do postaci trudno rozpuszczalnych. W Minotavrze objętość odparowywanej próbki jest monitorowana przez ciągły popmiar stosunku odbitej energii mikrofalowej do pochłoniętej. Po osiągnięciu zadanej objętości próbki przyrząd wyłącza się automatycznie.

Bezpieczeństwo

Mineralizator Minotavr-2 sprowadza do minimum wpływ kwasów i ich oparów na personel laboratorium. Pary kwasów są odprowadzane poprzez kolektor do digestorium lub wentylacji wywiewnej.
Pojemnik z próbką zawsze znajduje się wewnątrz obudowy ochronnej, która może być otwarta wyłącznie po zmniejszeniu ciśnienia do poziomu atmosferycznego.
Ochronę przed polem mikrofalowym zapewnia specjalna konstrukcja falowodu, która przy wszystkich trybach pracy całkowicie zapobiega wydostaniu się promieniowania mikrofalowego poza obudowę przyrządu.

Tryby pracy

Mineralizacja pod ciśnieniem, mineralizacja przy ciśnieniu atmosferycznym, odparowywanie, ekstrakcja.
Zwykle mineralizacja trwa od 5 do 30 min, odparowywanie nie więcej niż 15 min. Maksymalna objętość próbki ciekłej 50 ml, masa próbki stałej
do 2,0 g.
 

Dane techniczne: Mineralizator Minotavr-2
Podstawowe dane techniczne
Ciśnienie robocze 8 atm
Temperatura mineralizacji do 200°C
Używane reagenty HNO3, H2O2, HCl
Sucha masa próbki stałej do 2 g
Objętość próbki ciekłej do 50 ml
Ilość jednocześnie mineralizowanych próbek 1
Zasilanie 220-220 V, 600 W
Wymiary i masa 500x450x150 mm, 22 kg