Elektroforeza Kapilarna – morfina
Oznaczanie morfiny w surowym opium
Parametry analizy
Analizator CAPEL 103
Próbka surowe opium
Bufor boranowy, modyfikowany (skład zastrzeżony)
Kapilara średnica 75 µm; długość efektywna 60 cm
Wprowadzenie próbki 900 mbar×sek
Napięcie robocze + 20 kV
Długości fali detekcji 254 nm

 
Za pomocą metody MEKC można analizować zawartość narkotyków w różnych substancjach.