Mineralizator mikrofalowy MS-6
Opis
  • Szybka całkowita mineralizacja do 6 próbek jednocześnie
  • Brak strat próbek i ich łatwo lotnych składników, ponieważ cały proces mineralizacji odbywa się w szczelnie zamkniętych pojemnikach
  • Zmniejszone zużycie odczynników utleniających
  • Sucha masa próbki stałej do 2,0 g, ciekłej do 50 ml
  • Mineralizacja odbywa się automatycznie według zadanego przez operatora programu
  • Bezpieczeństwo obsługującego personelu
  • Producent podejmuje się opracowania nowych aplikacji na zamówienie klientów

 
Aplikacje dla mineralizatora MS-6 zawierają szczegółowe opisy procedur mineralizacji mięsa, więdlin, ryb, mleka i nabiału, ziarna, kasz, mąki, chleba i pieczywa, owoców i warzyw, kawy, herbaty, soków i napojów, wyrobów monopolowych, wody naturalnej, pitnej oraz ścieków, gleby, papieru i tektury, plastyków i innych.
 
Wielostanowiskowy mineralizator mikrofalowy MS-6 wyposażony jest w 6-pozycyjną karuzelę, na której może być zainstalowane od 2 do 6 naczyń reakcyjnych. Jedno z tych naczyń podłączone jest do systemów kontroli temperatury i ciśnienia.
Pracą mineralizatora steruje wbudowany procesor, pozwalający zadawać parametry mineralizacji z pulpitu sterowania lub korzystać z przechowywanej w pamięci przyrządu biblioteki programów oraz tworzyc i zapamiętywać nowe programy. Moc magnetronu jest regulowana, co pozwala na dokładniejsze utrzymymanie zadanych warunków mineralizacji.
Wzmocniona obudowa i podwójne drzwi zapewnia całkowite bezpieczenstwo korzystania z przyrządu. Mineralizator podłączany jest do wentylacji wywiewnej i nie wymaga instalacji w dygestorium.
 

Podstawowe dane techniczne
Ilość jednocześnie mineralizowanych próbek 2, 3, 4 lub 6
Ciśnienie robocze do 40 atm
Temperatura mineralizacji do 220°C
Czas mineralizacji 10-30 min
Sucha masa próbki stałej do 2,0 g
Objętość próbki ciekłej do 50 ml
Używane reagenty HNO3, H2SO4, H3PO4, HF, HCl, HClO4, H2O2
Wewnętrzna pamięć 50 programów
Zasilanie ~220 V, 1500 W
Wymiary i masa 550x580x450 mm, 30 kg