Elektroforeza Kapilarna – pestycydy
Oznaczanie pestycydów rodziny 2,4-D w wodzie naturalnej i pitnej
Parametry analizy
Analizator CAPEL 105
Próbka mieszanina wzorcowa, o stężeniu każdego składnika 2,5 mg/l
Bufor boranowy
Kapilara średnica 75 µm; długość efektywna 60 cm
Wprowadzenie próbki 900 mbar×sek
Napięcie robocze + 20 kV
Długości fali detekcji 229 nm

 
Rozdział pestycydów rodziny 2,4-D (kwasów fenoksykarboksylowych) wykonywany jest metodą strefowej elektroforezy kapilarnej (CZE). Niektóre próbki wymagają zatężenia (proponowana jest do tego ekstrakcja w fazie stałej). Kwasy humusowe w stężeniu do 50 mg/l nie wpływają na rozdział i oznaczanie wymienionych wyżej pestycydów. 2,4-dwuchlorofenol włączony został do próbki jako produkt końcowy rozkładu kwasów fenoksykarboksylowych w środowiskach wodnych.