Lista aplikacji, opracowanych dla analizatorów FLUORAT®-02
Woda naturalna, pitna oraz ścieki
Oznaczana substancja Zakres stężeń (mg/l) Metoda analizy Wykonywana na:
Azotany 0,05 – 1,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Azotyny 0,005 – 5,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Benzo[a]piren 0,000002 – 0,0005 kriofluorescencyjna 2M
Benzo[a]piren 0,000002 – 0,0005 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Bor 0,05 – 5,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 5 – 10 000 fotometryczna 3M, 2M
Crom całkowity 0,02 – 0,5 fotometryczna 2M
Cyjanki 0,01 – 0,4 fotometryczna 3M, 2M
Cyna 0,01 – 1,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Cynk 0,005 – 2,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Fenole 0,0005 – 25 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Formaldehyd 0,02 – 0,5 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Glin 0,01 – 5,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Mangan 0,01 – 2,5 fotometryczna 3M, 2M
Mętność 1 – 100 NTU nefelometryczna 3M
Miedź 0,005 – 0,2 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Molibden 0,025 – 2,5 fotometryczna 3M, 2M, Panorama
Nikiel 0,01 – 4,0 fotometryczna 3M, 2M
Ołów 0,005 – 1,0 kriofluorescencyjna 2M
Produkty naftowe 0,005 – 50 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Siarczki 0,005 – 2,5 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Substancje powierzchniowo czynne anionowe 0,025 – 2,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Substancje powierzchniowo czynne kationowe 0,01 – 2,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Uran 0,002 – 1,0 fosforescencyjna 2M
Wanad 0,025 – 2,0 fotometryczna 3M, 2M, Panorama
Żelazo 0,05 – 5,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama

 

Woda pitna
Oznaczana substancja Zakres stężeń (mg/l) Metoda analizy Wykonywana na:
Arsen 0,005 – 2,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Beryl 0,0001 – 0,05 fluorescencyjna 3M, 2M
Bor 0,05 – 0,5 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Fluorki 0,005 – 2,5 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Selen 0,0001 – 0,005 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama

 

Gleba, osady denne, odpadki stałe
Oznaczana substancja Zakres stężeń (mg/l) Metoda analizy Wykonywana na:
Benzo[a]piren 0,005 – 2,0 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Bor 0,5 – 50 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Chryzen 0,005 – 2,0 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Cynk 0,5 – 20 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Piren 0,005 – 2,0 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Produkty naftowe 5 – 20 000 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama

 

Żywność
Oznaczana substancja Zakres stężeń (mg/l) Metoda analizy Wykonywana na:
Aflatoksyny B1, B2, G1, G2 0,0002 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Aflatoksyna M1 w mleku 0,00002 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Benzo[a]piren 0,0002 – 0,01 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Cyna 0,5 – 8,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Cynk 0,5 – 400 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Dwuetylstilbestrol 0,000025 – 0,5 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Estradiol 0,000025 – 0,25 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Histamina wg PN-90/A-86786 0,05 – 1,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Miedź 0,01 – 40 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Ołów 0,003 – 1,0 kriofluorescencyjna 2M
Witamina A 0,2 – 100 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Witamina B1 0,1 – 10 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Witamina B2 0,05 – 10 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Witamina C 10 – 5 000 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Witamina E 1,0 – 500 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama

 

Emisje przemysłowe
Oznaczana substancja Zakres stężeń (mg/l) Metoda analizy Wykonywana na:
Benzo[a]piren 0,00025 – 1,0 fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Benzo[a]piren 0,00025 – 1,0 kriofluorescencyjna 2M
Fenole 0,1 – 50 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Formaldehyd 0,04 – 40 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Kadm 0,002 – 0,04 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Ołów 0,0025 – 1,0 kriofluorescencyjna 2M
Oznaczana substancja Zakres stężeń (mg/m3) Metoda analizy Wykonywana na:
Powietrze atmosferyczne Powietrze na stanowiskach pracy
Benzo[a]piren 0,0000001 – 0,001 - fluorescencyjna HPLC 2M, Panorama
Cynk 0,001 – 0,1 0,2 – 2,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Fenole 0,002 – 0,2 0,1 – 5,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Fluorowodór - 0,2 – 5,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Formaldehyd 0,005 – 0,25 0,04 – 2,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Kadm 0,00025 – 0,005 0,01 – 2,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Miedź 0,001 – 0,1 0,2 – 2,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama
Ołów 0,00025 – 0,01 0,0025 – 0,1 kriofluorescencyjna 2M
Siarkowodór 0,002 – 0,08 0,5 – 4,0 fluorescencyjna 3M, 2M, Panorama