Przykłady aplikacji dla InfraLUM FT-02
Dziedziny zastosowań Możliwe zastosowania
Przemysł petrochemiczny Określanie składu naturalnego gazu ziemnego i gazowych produktów przemysłowych
Identyfikacja nieznanych substancji chemicznych
Określanie czystości gazu ziemnego i ropy naftowej
Określanie składu frakcyjnego
Analizy funkcjonalne i strukturalno-funkcjonalne
Określanie zawartości węglowodorów aromatycznych
Określanie zwartości benzenu w benzynie
Określanie zwartości ropy w płynnym amoniaku
Przemysł chemiczny Identyfikacja nieznanych substancji chemicznych
Określanie czystości surowców
Określanie składu frakcyjnego
Analizy funkcjonalne i strukturalno-funkcjonalne
Określanie składu gazu
Kontrola składu powłok i filmów polimerowych
Przemysł farmaceutyczny Kontrola autentyczności preparatów medycznych przy użyciu standardów referencyjnych IR
Kontrola jakości preparatów medycznych przy użyciu standardów referencyjnych IR
Zapewnienie jakości źródłowego materiału organicznego
Monitoring okologiczy i sanitarny Monitoring ekologiczny powietrza atmosferycznego
Wykrywanie obecności substancji niszczących ozon
Monitoring emisji przemysłowych oraz powietrza w strefach produkcyjnych
Pomiar zawartości węglowodorów ropopochodnych w wodzie
Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń wody węglowodorami ropopochodnymi
Dochodzenia sądowe Identyfikacja zanieczyszczeń i śladowych ilości substancji

Analizator