Przykłady aplikacji dla systemu elektroforezy kapilarnej CAPEL

 

Oznaczanie anionów i kationów nieorganicznych

 

Oznaczanie aminokwasów i analiza białek

 

Badania napojów alkoholowych i bezalkoholowych

 

Badania żywności i pasz