Elektroforeza Kapilarna – test sulfadimezynowy
Określenie acetylotransferazowej czynności wątroby (test sulfadimezynowy)
Parametry analizy
Analizator CAPEL 103, zapis na rejestratorze
Próbka ekstrakt surowicy krwi
(Sd – sulfadimezyna, N-Sd – acetylosulfadimezyna)
Bufor boranowo-fosforanowy, modyfikowany
Kapilara średnica 75 µm ; długość efektywna 50 cm
Wprowadzenie próbki 150 mbar×sek
Napięcie robocze 20 kV
Długości fali detekcji 254 nm

 
Czynność enzymu N-acetylotransferazy wątroby jest markerem genetycznym, którego oznaczenie jest potrzebne do wykrycia podatności na niektóre choroby neurologiczne, endokrynologiczne i onkologiczne. Wiedza o poziomie N-acetylotransferazowej czynności wątroby niezbędna jest również dla doboru dawki sulfanilamidów, antybiotyków, przeciwdepresyjnych preparatów trójpierścieniowych i innych leków.