Elektroforeza Kapilarna – wpływ temperatury
Wpływ temperatury na rozdział anionów
Parametry analizy
Analizator CAPEL 103
Próbka mieszanina wzorcowa
Bufor chromianowy
Kapilara średnica 75 µm ; długość efektywna 50 cm
Wprowadzenie próbki 300 mbar×sek
Napięcie robocze - 17kV
Długości fali detekcji 254 nm

 
Podwyższenie temperatury o 1°C powoduje zmniejszenie lepkości bufora o 2-3%, co wpływa na szybkość EOF i odpowiednio na rozdział pików.