Elektroforeza Kapilarna – triazyny
Analiza pestycydów rodziny symetrycznych triazyn metodą MEKC
Parametry analizy
Analizator CAPEL 105
Próbka mieszanina wzorcowa, o stężeniu każdego składnika 2,5 mg/l
Bufor boranowy, modyfikowany
Kapilara średnica 75 µm ; długość efektywna 60 cm
Wprowadzenie próbki 900 mbar×sek
Napięcie robocze + 20 kV
Długości fali detekcji 229 nm

 
Metoda MEKC pozwala na rozdział substancji nie posiadających ładunku elektrycznego.