Elektroforeza Kapilarna – farmakokinetyka
Analiza preparatów farmaceutycznych – farmakokinetyka triminu
Parametry analizy
Analizator CAPEL 103, zapis na rejestratorze
Próbka ekstrakt surowicy krwi (czas migracji triminu – 16,5 min)
Bufor boranowo-fosforanowy, modyfikowany
Kapilara średnica 75 µm ; długość efektywna 50 cm
Wprowadzenie próbki 150 mbar×sek
Napięcie robocze 25 kV
Długości fali detekcji 254 nm

 
Trimin jest nowym lekiem stosowanym dla leczenia niedosłuchu neuroczuciowego. Oznaczenie zawartości triminu w surowicy krwi i tkankach pozwala kontrolować jego dawkowanie oraz jest niezbędnie dla wykrycia indywidualnych cech farmakokinetyki i okresu jego półwydalenia.