Strefowa Elektroforeza Kapilarna (CZE) – witaminy
Oznaczanie witamin rozpuszczalnych w wodzie
Parametry analizy
Analizator CAPEL 103
Próbka mieszanina wzorcowa witamin
Bufor boranowy
Kapilara średnica 75 µm ; długość efektywna 50 cm
Wprowadzenie próbki 600 mbar×sek
Napięcie robocze + 20 kV
Długości fali detekcji 254 nm

 
Oznaczanie witamin w pożywkach, żywności, surowcach roślinnych lub preparatach multiwitaminnych ma znaczną wartość praktyczną dla kontroli jakości produkcji w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Przygotowanie próbki – ekstrakt wodny odwirować i wprowadzić do kapilary.

Analiza wykonana w laboratorium przedsiębiorstwa naukowo-produkcyjnego “Ekotechnika” (Sankt-Petersburg).
Wykres wykonany na podstawie elektroforegramu zapisanego za pomocą rejestratora.