Elektroforeza Kapilarna – wpływ napięcia analizy
Wpływ napięcia roboczego na rozdział kwasów organicznych
Parametry analizy
Analizator CAPEL 105
Próbka mieszanina wzorcowa sześciu kwasów organicznych
Bufor boranowy
Kapilara - średnica 75 µm ; długość efektywna 60 cm
Wprowadzenie próbki 450 mbar×sek
Napięcie robocze podane jest na wykresach (+ 15, 20 i 25 kV)
Długości fali detekcji 229 nm

 
Zwiększenie napięcia roboczego powoduje skrócenie czasu analizy, lecz zmniejsza skuteczność rozdziału oznaczanych substancji.