Podstawowe dane techniczne
Ilość jednocześnie mineralizowanych próbek 2, 3, 4 lub 6
Ciśnienie robocze do 40 atm
Temperatura mineralizacji do 220°C
Czas mineralizacji 10-30 min
Sucha masa próbki stałej do 2,0 g
Objętość próbki ciekłej do 50 ml
Używane reagenty HNO3, H2SO4, H3PO4, HF, HCl, HClO4, H2O2
Wewnętrzna pamięć 50 programów
Zasilanie ~220 V, 1500 W
Wymiary i masa 550x580x450 mm, 30 kg