Dane techniczne: RA-915M
Podstawowe dane techniczne
Wymiary i ciężar (z akumulatorami i ładowarką) 460x210x110mm, 7,58 kg
Zasilanie 110/220V, 50/60 Hz, 15W; DC 10 – 14 V

 

Charakterystyka analityczna
Próbki Poziom wykrywania Objętość lub masa próbki Technika atomizacji Ilość analiz na godz.
*) Pomiar w czasie rzeczywistym – czas odpowiedzi do 1 sec.
Powietrze atmosferyczne 2 ng/m3 20 l/min bez atomizacji *)
Gazy naturalne i inne 2-500 ng/m3 5 – 20 l/min bez atomizacji *)
Woda 0,5 ng/l 20 ml zimna para 15
Oleje i kondensaty 50 µg/kg 10 mg piroliza 15
Próbki stałe i osady 0,5 µg/kg 200 mg piroliza 15
Mocz 5 ng/l 1 ml zimna para 15
Tkanki 5 µg/kg 10 mg piroliza 15
Włosy 20 µg/kg 10 mg piroliza 15
Krew 0,5 µg/l 0,2 ml zimna para 15
Próbki roślinne 2 µg/kg 50 mg piroliza 15
Artykuły żywnościowe 2 – 10 µg/kg 5 – 50 mg piroliza 15